• បដា(3)

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • តើផ្លាកសញ្ញាមេដាយមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណា

    តើផ្លាកសញ្ញាមេដាយមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណា

    មេដាយ និងផ្លាកសញ្ញាគឺជាសក្ខីភាពនៃកិត្តិយស និងជា "អំណោយពិសេស" ។ពួកគេមិនត្រឹមតែជាភស្តុតាងនៃកិត្តិយសរបស់យើងនៅលើទីលានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាការខិតខំប្រឹងប្រែង និងញើសរបស់អ្នកឈ្នះផងដែរ។“ពិបាកឈ្នះ” របស់វាត្រូវបានផ្តល់រង្វាន់តែប៉ុណ្ណោះ មានតែមនុស្សទេដែលអាចយល់បានថាវាច្បាស់ណាស់ដោយសារតែវាពិសេស...
    អាន​បន្ថែម